Chúng tôi là ai?

BIV được thành lập từ năm 2012 và hoạt động trong lĩnh vực đại diện thương mại và phân phối các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của các hãng công nghệ ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

 

Xem thêm

Chúng tôi là ai ?

Đội ngũ nhân sự quản lý của BIV có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ICT tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. 

Xem thêm

Chúng tôi cung cấp gì?

Ứng dụng ICT, Bảo mật hệ thống CNTT, ISO 27001 / ISMS, PCI DSS, Forensic

 

Xem thêm

Bảo mật hệ thống CNTT, ISO 27001 / ISMS, PCI DSS                                           

 

Xem thêm

Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)...

 

Xem thêm

Cung cấp dịch vụ bảo mật hệ thống CNTT, các sản phẩm và giải pháp bảo mật Internet

 

Xem thêm

Chúng tôi phục vụ ai?